Region Łódzki jest silnym ośrodkiem akademickim, w którym działa 25 uczelni wyższych, posiadających nieco ponad 142 tysiące słuchaczy. Funkcjonuje tu również nieźle rozwinięta sieć jednostek naukowo-badawczych. Potencjał wielu jednostek pozostaje jednak niewykorzystany w stopniu zadowalającym.

Badania wykazują, że rozwój przedsiębiorczości akademickiej wiąże się z usprawnieniem transferu wiedzy, technologii i innowacji, a także służy wzmocnieniu współpracy pomiędzy nauką a gospodarką, a przez to przyczynia się do wzrostu konkurencyjności całego regionu. Dlatego właśnie Regionalna Strategia Innowacji uznaje rozwój spółek spin-off za jeden z kluczowych czynników przekształcania województwa łódzkiego w region oparty na wiedzy.

W tej sytuacji objęcie wsparciem osób, których praca nadaje się do komercjalizacji (wdrożenia do produkcji) będzie miało istotny wpływ na konkurencyjność gospodarki regionu łódzkiego. 

Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2011 roku.